Høringsinstanser

Departementene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Private høyskoler
Nettverk for private høyskoler
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Læringssenteret
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt kontaktforum for læringsmiljø
Politidirektoratet
Norges forskningsråd
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning
Statens lånekasse for utdanning
Studentorganisasjonene
Studentrådet ved Politihøgskolen
Norges juristforbund
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets fellesforbund
Norges lensmanns- og politilederlag
Norsk tjenestemannlag
Flerfaglig FellesOrganisasjon