Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser – høringsbrev med forslag om endringer i friskoleloven

Akademikerne

Barneombudet

Departementene

Elevorganisasjonen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkeskommunene

Fylkesmennene v/ utdanningsavdelingene

Handels og Servicenæringenes hovedorganisasjon (HSH)

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillingsombudet

Lærernes Yrkesforbund

Læringssenteret

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk Lektorlag

Norsk Skolelederforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Privatskoleorganisasjonene

Riksrevisjonen

Skolenes landsforbund

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)