Høringsinstanser

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA)
Fylkesmannen i …., utdanningsavdelingen
Fylkeskommunene
Kommunenes sentralforbund (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Utdanningsforbundet
Skolenes landsforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Lektorlag
Lærenes yrkesforbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Opplæringsrådene:
Opplæringsrådet for tekstil og konfeksjon - ORTEKO
Opplæringsrådet for naturbruksfag - ORNAB
Opplæringsrådet for transportfag -ORTRANS
Opplæringsrådet for helse- og sosialfag - ORHS
Opplæringsrådet for berg-, bygg- og anleggsfag - ORBA
Opplæringsrådet for handels- og kontorfag - ORHK
Opplæringsrådet for byggtekniske fag - ORBYTEK
Opplæringsrådet for metallarbeidere og elektromekaniske fag - ORMET
Opplæringsrådet for elektro- og elektronikkfag - OREE
Opplæringsrådet for tre- og Møbelfag - ORTRE
Opplæringsrådet for transporttekniske fag- ORTTF
Opplæringsrådet for kjemi- og prosessfag - ORKP
Opplæringsrådet for næringsmiddelfag - ORNÆR
Opplæringsrådet for duodji - ORD
Opplæringsrådet for bilde, fotografi og grafiske fag - ORBFG
Opplæringsrådet for flyfag - ORFLY
Opplæringsrådet for håndverksfag - ORH
Opplæringsrådet for kokk, servitør og resepsjonsfag - ORKSR
Opplæringsrådet for oljerelaterte fag - ORO
Opplæringsrådet for servicefag - ORS