Høringsinstanser

Barnehageforbundet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Departementene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Institutt for Kristen Oppseding

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kommunalansattes Fellesorganisasjon

Kommunene (inkl. bydeler)

Kommunenes Sentralforbund

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Kristent Pedagogisk Forbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk Studentunion

Norske Samers Riksforbund

Private Barnehagers Landsforbund

Rådet for funksjonshemmede

Sametinget

Samskipnadsrådet

Statistisk Sentralbyrå

Svalbard Samfunnsdrift AS

Sysselmannen på Svalbard

Trygge barnehager AS Haugesund

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet