Høringsinstanser

Akademikerne
Datatilsynet
Departementene
Det norske maskinistforbund
Elevorganisasjonen
Fiskebåtredernes forbund
Folkehøgskolerådet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for tekniske fagskoler
Forsvarets skolesenter
Forum for autoriserte IT skoler
Fraktefartøyenes Rederiforening
Fylkeskommunene
Fylkesmannen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kommunenes sentralforbund
Kristne Friskoler Forbund
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
Læringssenteret
Maritimt Utdanningsforum
Nasjonalt kontaktforum for læringsmiljø
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
NAVO
Nettverk for private høyskoler
NITO, Norges ingeniørorganisasjon
Norges bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges helse- og sosialforbund
Norges Rederiforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk forbund for fjernundervisning
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske maskinentrepenørers forbund
Norske privatskolers landsforbund
Norske sivilingeniørers forening
Næringslivets hovedorganisasjon
Opplæringsrådene
Private høyskoler
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Sametinget
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning
Sjøfartsdirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Statens ombudsmann for forvaltningen
Studentorganisasjonene
Studentsamskipnaden
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesopplæringsnemndene
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
VOX