Høringsinstanser

Høringsbrev om ny forskrift til friskolelova – liste over høringsinstansar

Akademikerne

Barneombudet

Departementa

Elevorganisasjonen

Foreldreutvalet for grunnskolen (FUG)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkeskommunane

Handels og Servicenæringenes hovedorganisasjon (HSH)

Kommunane

Landslaget for udelte og fådelte skoler (LUFS)

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillingsombudet

Lærernes Yrkesforbund

Læringssenteret

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk Lektorlag

Norsk Skolelederforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Friskoleorganisasjonane

Riksrevisjonen

Skolenes landsforbund

Fylkesmennene

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)