Høringsinstanser

Foreldreutvalget for grunnskolen
Kommunenes Sentralforbund
Oslo Kommune
Student- og lærerorganisasjonene
Universiteter og høgskoler som gir lærerutdanning
Universitets- og høgskolerådet