Høringsinstanser

Vedlegg – liste over høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidstilsynet
Departementene
Elevorganisasjonene
Folkehøgskolene
Folkehøgskolerådet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmennene v/utdanningsavdelingen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kommunenes sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
NAVO
Norges kristelege folkehøgskolelag
Norsk folkehøgskolelag
Næringslivets hovedorganisasjon
Sametinget
Studentorganisasjonene
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenens sentralforbund