Høringsinstanser

Vedlegg – liste over høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidstilsynet
Departementene
Det norske maskinistforbund
Elevorganisasjonen
FAIT – Forum for autoriserte IT-skoler
Forum for tekniske fagskoler
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkeskommunene
Fylkesmennene v/utdanningsavdelingen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kommunenes sentralforbund
Kristne Friskoler Forbund
Landsorganisasjonen i Norge
Maritimt Utdanningsforum
NAVO
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Norges helse- og sosialforbund
Norsk forbund for fjernundervisning
Norges Rederiforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske privatskolers landsforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Sametinget
Sjøfartsdirektoratet
Studentorganisasjonene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund