Høringsinstanser

Helsedepartementet
Helse Midt-Norge
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
Norsk sykepleierforbund
Private høgskoler med sykepleierutdanning
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsetilsyn
Statlige høgskoler
Studentorganisasjoner
Universitets- og høgskolerådet