Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Den norske Revisorforening
Finansdepartementet
Friskolane
Friskoleorganisasjonane
Fylkesmennene
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund (KS)
Moderniseringsdepartementet
Statistisk Sentralbyrå (SSB)