Høringsinstanser

Forsvarsdepartementet
Justisdepartementet
Kunsthøgskoler
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nettverk for private høyskoler
Private høgskoler
Statlige høgskoler
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Tjenestemannsorganisasjoner
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Vitenskapelige høgskoler