Høringsinstanser

AOF

Departementer

Det norske universitets- og høgskoleråd

Elevorganisasjonen

NKI

NKS

Folkehøgskoler

Folkehøgskolerådet

Norsk folkehøgskolelag

Norges kristelige folkehøgskolelag

Fylkeskommuner

Fylkesmennene

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk foreldrelag for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede

Høgskolene

Kommunenes Sentralforbund

Kristne Friskolers Forbund

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillingsombudet

Utdanningsforbundet

Norsk skolelederforbund

Norsk språkråd

Norske Privatskolers Landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Opplæringsrådene

Politiske partier

Riksrevisjonen

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet

Sametinget

Skolenes landsforbund

Statens lånekasse for utdanning

Statistisk Sentralbyrå

Studentorganisasjoner

Universiteter

Utdanningsdirektoratet

Voksenopplæringsforbundet

VOX Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund