Høringsinstanser

Elev- og studentorganisasjonene
Fylkeskommunene
Samordna opptak
Universiteter og høyskoler
Utdanningsforbundet
Videregående skoler