Høringsinstanser

Aktive Foreldre

Barnebygg AS

Barnehageforbundet

Barnevernets utviklingssenter

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

De statlige helseforetakene

Den Katolske Kirke

Den Norske Kirke

Det Mosaiske Trossamfunn

Departementene

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Foreldreutvalget for Grunnskolen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Husbanken

Høgskoler som gir førskolelærerutdanning

IKO-Kirkelig pedagogisk senter

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kommunalansattes Fellesorganisasjon

Kommunene

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

KS

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingssenteret

Likestillingsombudet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Norges Bygdekvinnelag

Norges Frikirkeråd

Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Helse- og sosialforbund

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Montessoriforbund

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk Studentunion

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen for private barnehager i Larvik

Private Barnehagers Landsforbund

Redd Barna

Ressurssenter for Pakistanske barn

Rådet for funksjonshemmede

Sametinget

Samskipnadsrådet

Skadeforebyggende forum

Skolenes Landsforbund

Steinerbarnehagene i Norge

Statistisk Sentralbyrå

Stiftelsen Husmødrenes barnehager i Bergen

Studentenes Landsforbund

Svalbard Samfunnsdrift AS

Sysselmannen på Svalbard

Sørlandets kompetansesenter

Trygge barnehager AS Haugesund

Tvillingforeldreforeningen

Universitets- og høgskolerådet

Universitetene

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet