Høringsinstanser

ABM-utvikling
Arbeidsgiverorganisasjoner
Datatilsynet
Departementene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets høyskoler
Kristne Friskolers Forbund
Nasjonalt kontaktforum for læringsmiljø
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nettverk for Private Høgskoler
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Politihøgskolen
Private høyskoler
Samordna opptak
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Statlige høyskoler og kunsthøyskoler
Studentorganisasjoner
Tjenestemannsorganisasjoner
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Vitenskapelige høyskoler