Høringsinstanser

Barnebygg AS

Barnehageforbundet

Barnevernets utviklingssenter

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Buddhistforbundet

Datatilsynet

De statlige helseforetakene

Den Katolske Kirke

Den Norske Kirke

Det Mosaiske Trossamfunn

Departementene

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Foreldreutvalget for Grunnskolen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Human - Etisk Forbund

Husbanken

Høgskoler som gir førskolelærerutdanning

IKO- Kirkelig pedagogisk senter

Islamsk Råd i Norge

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kommunalansattes Fellesorganisasjon

Kommunene

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Kristent Pedagogisk Forbund

KS

Kvinnefronten

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingssenteret

Likestillingsombudet

Nasjonalt råd for Bah`a'iene i Norge

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Norges Bygdekvinnelag

Norges Frikirkeråd

Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Helse- og sosialforbund

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Montessoriforbund

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Studentunion

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen for private barnehager i Larvik

Private Barnehagers Landsforbund

Redd Barna

REFORM - ressurssenter for menn

Ressurssenter for Pakistanske barn

Rådet for funksjonshemmede

Sametinget

Samskipnadsrådet

Senter for menneskerettigheter, UiO

Senter mot etnisk diskriminering

Skadeforebyggende forum

Steinerbarnehagene i Norge

Statistisk Sentralbyrå

Stiftelsen Husmødrenes barnehager i Bergen

Studentenes Landsforbund

Svalbard Samfunnsdrift AS

Sysselmannen på Svalbard

Sørlandets kompetansesenter

Trygge barnehager AS Haugesund

Universitets- og høgskolerådet

Universitetene

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet