Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjonene
Departementene
Forskerforbundet
Hærens ingeniørhøgskole
Krigsskolen
Luftkrigsskolen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT
Nettverk for private høgskoler
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk tjenestemannslag, NTL
Private høyskoler
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Sjøkrigsskolen
Statens lånekasse for utdanning
Studentorganisasjonene
Unio, Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Universiteter og høyskoler
Utdanningsdirektoratet
YS Stat