Høringsinstanser

Arbeidsgiverorganisasjoner
Departementene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets høgskoler
Kristne friskolers forbund
Nasjonalt kontaktforum for læringsmiljø
Nettverk for private høyskoler
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Politihøgskolen
Private høyskoler
Statens lånekasse for utdanning
Statlige høyskoler og kunsthøyskoler
Studentorganisasjoner
Tjenestemannsorganisasjoner
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Vitenskapelige høyskoler