Høringsinstanser

Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Private høyskoler
Nettverk for private høyskoler
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Samordna opptak
Norgesuniversitetet
Statens lånekasse for utdanning
Studentorganisasjonene
Norsk tjenestemannlag
Flerfaglig FellesOrganisasjon
UNIO
LO-stat
Akademikerne
YS-stat
Utdanningsdirektoratet