Høringsinstanser

Nettverk for private høyskoler
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høyskolerådet