Høringsinstanser

Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Datatilsynet
Departementene
Fylkesmennene v/Helseavdelingene og Utdanningsavdelingene
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Samordna opptak
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Studentorganisasjonene
Studentsamskipnadene
Universitets- og høgskolerådet
Universiteter og høyskoler
Voksenopplæringsforbundet