Høringsinstanser

Akademikerne
Departementene
Forsvarets høyskoler
LO-Stat
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Norges forskningsråd
Poltihøgskolen
Private høyskoler under universitets- og høyskoleloven
SIU
Statlige universiteter og høyskoler
Tjenestemannsorganisasjonene
Unio-Stat
UNIS
Universitets- og høgskolerådet
YS Stat