Høringsinstanser

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Datatilsynet
Departementene
Elevorganisasjonen
Folkehøgskolerådet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Friskoleorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Likestillingsombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nettverk for private høyskoler
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Norsk studentunion
Private høyskoler
Riksrevisjonen
Sametinget
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Studentenes landsforbund
Studentrettshjelpstiltakene
Studentsamskipnadene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox