Høringsinstanser

Arbeidsgiverforeningen NAVO
Departementene
Elev- og studentorganisasjoner
Fagskolene
Folkehøgskolerådet
Forsvarets høgskole
Forum for fagskoler
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Hovedsammenslutningene
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Nettverk for private høyskoler
Norgesuniversitetet (tidligere SOFF)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Politihøgskolen
Private høgskoler
Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning
Samordna opptak
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
VOX