Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Datatilsynet
Departementene
Elevorganisasjonene
Fiskebåtredernes Forbund
Folkehøyskolerådet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for Fagskoler
Forum for fylkesutdanningssjefer – FFU
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon – HSH
Kommunenes Sentralforbund – KS
Kristne Friskolers Forbund
Kunsthøyskolene
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Maritimt Utdanningsforum
Maskinentreprenørenes Forbund – MEF
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – NAFO
Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler – NUTF
Nettverket for private høyskoler – NPH
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon – NITO
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning – NFF
Norsk kulturskoleråd
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentunion – NSU
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
Private høyskoler
Rådet for fylkeskommunale fagskoler – RFF
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring – SRY
Sametinget
Samordna opptak
Skoler godkjent etter kapittel 6A i friskoleloven
Sjøfartsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell – SAFH
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå
Studentenes Landsforbund – StL
UNIO
Universiteter og statlige høyskoler
Universitets- og høgskolerådet – UHR
Utdanningsdirektoratet – Udir
Voksenopplæringsforbundet – Vofo
VOX
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS