Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Akademikerne
ANSA
Forskerforbundet
Kgl. norsk ambassade, Ottawa
Kgl. norsk ambassade, Washington D.C
LO
Lånekassen
Nettverk for private høyskoler
NHO
NOKUT
Norges forskningsråd
SIU
Studentenes landsforbund
UNIO
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høyskolerådet
Utenriksdepartementet
YS