Høringsinstanser

Akademikerne
ANSA
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Forskerforbundet
LO-stat
Nettverk for private høyskoler
Norsk Studentunion
Norsk Tjenestemannslag
Samskipnadsrådet
Studentenes landsforbund
Studentsamskipnadene
UNIO
Universitets- og høgskolerådet
Universitet og høyskoler
YS