Høringsinstanser med merknader

Nedenfor følger en alfabetisk liste over høringsinstanser som har avgitt merknader til saken. Høringsuttalelsene til disse instansene er publisert i pdf-format (dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsuttalelse).

----------------------------------------------------------------------------------------------

Agder og Telemark biskop og bispedømmeråd (06.11.2007)
Akershus fylkeskommune (06.11.2007)
Askim kommune (05.11.2007)
Aust-Agder fylkeskommune (31.10.2007)
Bamble kommune (06.11.2007)
Barne- og likestillingsdepartementet (05.11.2007)
Barneombudet (24.10.2007)
Bergen kommune (19.11.2007)
Bjørgvin biskop (06.11.2007)
Borg bispedømmeråd (06.11.2007)
Bø kommune (31.10.2007)
Bømlo kommune (26.09.2007)
Det teologiske Menighetsfakultetet (24.10.2007)
Drammen kommune (05.11.2007)
Elevorganisasjonen (05.11.2007)
Fellesorganisasjonen (06.11.2007)
Finnmark fylkeskommune (31.10.2007)
Fjell kommune (31.10.2007)
Fjellhaug misjonshøgskole (06.11.2007)
Foreldreutvalget for grunnskolen – FUGs egen uttalelse (05.11.2007)
Foreldreutvalget for grunnskolen – oppsummering av foreldrehøring (05.11.2007)
Forskerforbundet (24.10.2007)
Fredrikstad kommune (06.11.2007)
Frelsesarmeens barnehager (06.11.2007)
Frogn kommune (31.10.2007)
Fylkesmannen i Finnmark (24.10.2007)
Fylkesmannen i Hordaland (19.11.2007)
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (31.10.2007)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (19.11.2007)
Fylkesmannen i Vest-Agder (19.11.207)
Fylkesmannen i Vestfold (19.11.2007)
Fylkesmannen i Østfold (19.11.2007)
Gjerstad kommune (06.11.2007)
Hamar biskop (06.11.2007)
Hammerfest kommune (05.11.2007)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (31.10.2007)
Herøy Kommune (05.11.2007)
Hjelmeland kommune (19.11.2007)
Hordaland fylkeskommune (06.11.2007)
Human-Etisk Forbund (05.11.2007)
Humanistisk Ungdom (06.11.2007)
Høgskolen i Nesna (06.11.2007)
Høgskolen i Oslo (24.10.2007)
Høgskolen i Sør-Trøndelag (05.11.2007)
Høgskolen i Vestfold (05.11.2007)
Høgskulen i Volda (05.11.2007)
Innvandrernes Landsorganisasjon (05.11.2007)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (06.11.2007)
Islamsk Råd Norge (06.11.2007)
Kanvas (05.11.2007)
Kirkelig pedagogisk senter (05.11.2007)
Kirkerådet (0511.2007)
Klæbu kommune (31.10.2007)
Kongsberg kommune (05.11.2007)
Kongsvinger kommune (06.11.2007)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (04.10.2007)
Kristiansand kommune (31.10.2007)
Kristent Pedagogisk Forum (05.11.2007)
KS (05.11.2007)
Kåfjord kommune (31.10.2007)
Landslaget for nærmiljøskolen (24.10.2007)
Landsorganisasjonen i Norge (05.11.2007)
Likestillings- og diskrimineringsombudet (07.11.2007)
Loppa kommune (24.10.2007)
Lørenskog kommune (31.10.2007)
Melhus kommune (05.11.2007)
Meråker kommune (04.10.2007)
Moss kommune (06.11.2007)
Musikernes fellesorganisasjon (31.10.2007)
Møre og Romsdal fylke (29.11.2007)
Namdalseid kommune (31.10.2007)
Narvik kommune (05.11.2007)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (05.11.2007)
Nedre Eiker kommune (02.10.2007)
Nesodden kommune (06.11.2007)
Nidaros bispedømmeråd (06.11.2007)
Nissedal_kommune (24.10.2007)
Nittedal kommune (24.10.2007)
Norges Bygdekvinnelag (06.11.2007)
Norges Kristne Råd (05.11.2007)
Norges Kvinne- og Familieforbund (06.11.2007)
Nordland fylkeskommune (31.10.07)
Norsk Bibliotekforening (06.11.2007)
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (05.11.2007)
Norsk Luthersk Misjonssamband (06.11.2007)
Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen NLA (24.10.2007)
Norsk senter for menneskerettigheter UiO (05.11.2007)
Norsk Skolelederforbund (24.10.2007)
Norske kirkeakademier (19.11.2007)
Nærøy kommune (05.11.2007)
Oslo bispedømmeråd (06.11.2007)
Oslo katolske bispedømme (19.11.2007)
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (06.11.2007)
Porsgrunn kommune (05.11.2007)
Private Barnehagers Landsforbund (05.11.2007)
Radøy kommune (31.10.2007)
Ringdal kommune (31.10.2007)
Ringerike kommune (06.11.2007)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (06.11.2007)
Sametinget (06.11.2007)
Ski kommune (05.11.2007)
Skien kommune (06.11.2007)
Skolenes Landsforbund (31.10.2007)
Sosial- og helsedirektoratet (31.10.2007)
Stange kommune (05.11.2007)
Stavanger biskop og bispedømmeråd (06.11.2007)
Stryn kommune (05.11.2007)
Sunndal kommune Barnehagetjenesten (31.10.2007)
Sør-Hålogaland biskop (06.11.2007)
Sørreisa kommune (31.10.2007)
Trondheim kommune (28.09.2007)
Tunsberg biskop (06.11.2007)
Tvedestrand kommune (19.11.2007)
Tysnes kommune (31.10.2007)
Unio (05.11.2007)
Universitetet i Oslo – Det utdanningsvitenskapelige fakultet (24.10.2007)
Universitetet i Tromsø (19.11.2007)
Universitets- og høgskolerådet (31.10.2007)
Utdanningsforbundet (06.11.2007)
Utdanningsforbundet Oslo Bydel Grünerløkka (31.10.2007)
Vegårshei kommune (05.11.2007)
Vikna kommune (05.11.2007)
Våler kommune (06.11.2007)
Ørsta kommune (12.10.2007)