Høringsinstanser uten merknader

Nedenfor følger en alfabetisk liste over høringsinstanser som har meddelt skriftlig at de ikke har merknader til saken (dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsinstansens navn i denne listen).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (31.10.07)
Høgskolen i Telemark (06.11.2007)
Kommunal- og regionaldepartementet (13.09.2007)
Landbruks- og matdepartementet (05.11.2007)
Miljøverndepartementet (06.11.2007)
Nærings- og handelsdepartementet (05.11.2007)
Samferdselsdepartementet (15.08.2007)
Universitetet i Tromsø (19.11.2007)