Høringsinstanser med merknader

Nedenfor følger en alfabetisk liste over høringsinstanser som har avgitt merknader til saken. Høringsuttalelsene til disse instansene er publisert i PDF-format (dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsuttalelse).

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aglo videregående skole (04.02.2008)
Akershus fylkeskommune (08.02.2008)
Akershus KrF (08.02.2008)
Asker kommune (04.02.2008)
Askøy kommune (28.01.2008)
Audnedal kommune (19.02.2008)
Austrheim kommune (01.02.2008)
Bahai-samfunnet (04.02.2008)
Balsfjord kommune (05.02.2008)
Barneombudet (10.01.2008)
Bergen kommune (04.02.2008)
Birkenes kommune (28.01.2008)
Bjerkreim kommune (29.01.2008)
Bodø kommune (08.02.2008)
Bygland kommune (08.02.2008)
Bærum kommune (29.01.2008)
Den Evangelisk Lutherske Frikirke (05.02.2008)
Den norske kirke - Bispemøtet (04.02.2008)
Dovre kommune (08.02.2008)
Eigersund kommune (04.02.2008)
Enebakk kommune (28.01.2008)
Foreldreutvalget for grunnskolen - FUG (04.02.2008)
Forsand_kommune (01.02.2008)
Finnøy kommune (29.01.2008)
Fjeld kommune (12.02.2008)
Flekkefjord kommune (01.02.2008)
Fredrikstad kommune (12.02.2008)
Fryal skole i Søndre Land v/undervisningspersonalet (07.02.2008)
Fræna kommune (07.02.2008)
Fylkesmannen i Aust-Agder (04.02.2008)
Giske kommune (08.02.2008)
Gjerstad kommune (08.02.2008)
Gjesdal kommune (04.02.2008)
Gulen kommune (04.02.2008
Hamar biskop (25.01.2008)
Harstad kommune (12.02.2008)
Herøy kommune (25.01.2008)
Hjartdal kommune (08.02.2008)
Hjelmeland kommune (04.02.2008)
Hobøl kommune (08.02.2008)
Hole kommune (07.02.2008)
Horten kommune (19.02.2008)
Human-Etisk Forbund (29.01.2008)
Human-Etisk Forbund – Buskerud fylkeslag (19.02.2008)
Humanistisk ungdom (05.02.2008)
Høgskolen i Hedmark (04.02.2008)
Høgskolen i Hedmark - tilleggskommentarer (04.02.2008)
Høgskolen i Nord-Trøndelag (04.02.2008)
Høgskolen i Oslo (01.02.2008)
Høgskolen i Sogn og Fjordane, avd. for lærarutdanning (07.02.2008)
Høgskolen i Sør-Trøndelag (08.02.2008)
Hå kommune (29.01.2008)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (05.02.2008)
Islamsk Råd Norge (07.02.2008)
Jondal kommune (07.02.2008)
Karasjok lokallag av Krf (07.02.2008)
Kirkelig pedagogisk senter (05.02.2008)
Klepp kommune (29.01.2008)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (08.02.2008)
Krf Søndre Land (07.02.2008)
Kristent Pedagogisk Forum  (05.02.2008)
Kristiansand kommune (04.02.2008)
Kristne Friskolers Forbund (05.02.2008)
KS (Kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon) (04.02.2008)
Kvam kommune (08.02.2008)
Kvam Krf (07.02.2008)
Kvinesdal kommune (08.02.2008)
Kvitsøy kommune (08.02.2008)
Lier kommune - uttalelse fra Høyre, FrP og KrF (05.02.2008)
Likestillings- og diskrimineringsombudet (07.02.2008)
Lindesnes kommune (04.02.2008)
Lindås kommune (12.02.2008)
LO – Landsorganisasjonen i Norge (04.02.2008)
Lund kommune (25.02.2008)
Lund KRF (07.02.2008)
Lunner kommune (05.02.2008)
Luster kommune (01.02.2008)
Lyngdal kommune (05.02.2008)
Masfjorden kommune (28.01.2008)
Meland kommune (12.02.2008)
Menighetsfakultetet (04.02.2008)
Molde kommune (29.01.2008)
Musikernes fellesorganisasjon (28.01.2008)
Møre og Romsdal fylke (05.02.2008)
Møre og Romsdal KrF (04.02.2008)
NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (04.02.2008)
Namdalseid kommune (04.02.2008)
Nedre Eiker kommune (28.01.2008)
Nesset kommune (12.02.2008)
Nissedal kommune (07.02.2008)
Nittedal kommune (08.02.2008)
Nomisjon Hannestad og Greåker (04.02.2008)
Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen og Norsk Lærerakademi Bachelor- og Masterstudier Felles høringsuttallelse (08.02.2008)
Norsk senter for menneskerettigheter (25.01.2008)
Norsk Skolelederforbund (07.02.2008)
Norsk Lektorlag (05.02.2008)
Oppegård kommune (28.01.2008)
Oslo kommune (25.02.2008)
Radøy kommune (07.02.2008)
Randaberg kommune (28.01.2008)
Re kommune (05.02.2008)
Religionslærerforeningen i Norge (05.02.2008)
Rindal kommune (04.02.2008)
Ringerike kommune (28.01.2008)
Råde kommune (29.01.2008)
Samnanger kommune (08.02.2008)
Sande kommune (08.02.2008)
Sandnes kommune (01.02.2008)
Sel kommune (29.01.2008)
Sirdal kommune (04.02.2008)
Skedsmo kommune (25.01.2008)
Ski kommune (04.02.2008)
Skiptvet kommune (28.01.2008)
Skolenes landsforbund (04.02.2008)
Skånland kommune (08.02.2008)
Sogndal kommune (25.02.2008)
Sokndal kommune (08.02.2008)
Sola kommune (05.02.2008)
Stange kommune (07.02.2008)
Stavanger biskop (25.01.2008)
Stavanger bispedømme (29.01.2008)
Stavanger kirkelige fellesråd (01.02.2008)
Stavanger kommune (05.02.2008)
Stjørdal kommune (04.02.2008)
Stord kommune (12.02.2008)
Stordal kommune (08.02.2008)
Stryn kommune (07.02.2008)
Sula kommune (05.02.2008)
Sunndal kommune (04.02.2008)
Søndre Land KrF (05.02.2008)
Time kommune (01.02.2008)
Tromsø kommune (07.02.2008)
Tromsø stift - Den katolske kirke i Nord-Norge (04.02.2008)
Tysvær kommune (01.02.2008)
Ullensaker kommune (04.02.2008)
Universitetet i Agder (08.02.2008)
Universitetet i Oslo (05.02.2008)
Universitetet i Tromsø (25.02.2008)
Utdanningsforbundet (25.01.2008)
Volda kommune (08.02.2008)
Ørsta kommune (08.02.2008)
Ålesund kommune (04.02.2008)