Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser:

Barneombudet
Departementene
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen – FUG
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FFO
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede – UNIO
Kommunene
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – KS
Kristne friskolers forbund
Landslaget for udelt og fådelt skole – LUFS
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillingsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lærerorganisasjonene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – NAFO
Norske fag- og friskolers forbund
Norsk Montesorri Forbund
Norsk forbund for fjernundervisning
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk skolelederforbund
Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Næringslivets hovedorganisasjon – NHO
Private grunnskoler
Private skoler med rett til statstilskudd
Riksrevisjonen
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Sametinget
Samordna opptak
Sivilombudsmannen
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Steinerskolene i Norge
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Universitet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Tromsø
Utlendingsdirektoratet – UDI
VOX – Voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet – VOFO
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund – YS