Høringsinstanser


Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
KS
Utdanningsdirektoratet