Høringsinstanser

Adressater

Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler

Nærings- og handelsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartemente
Utdanningsdirektoratet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)
Norgesuniversitetet
Samordna opptak
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Statens lånekasse for utdanning
VOX
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Voksenopplæringsforbundet
Stipendiatorganisasjonene
Norsk Studentunion
Studentenes Landsforbund
Norsk forbund for fjernundervisning

Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Utdanningsforbundet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Forskerforbundet
Akademikerne
LO
NITO
YS
Unio
Parat
SSB
Utdanning.no