Forsiden

Høringsuttalelser med merknader

Nedenfor følger en alfabetisk liste over høringsinstanser som har avgitt merknader til saken. Høringsuttalelsene til disse instansene er publisert i pdf-format (dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsuttalelse).

-------------------------------------------------------------------------------

ABM-utvikling (05.11.2007)
Arbeidsgiverforeningen Spekter (05.11.2007)
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (08.11.2007)
Diakonhjemmets Høgskole (06.11.2007)
Diakonissehjemmets Høgskole (05.11.2007)
Dronning Mauds Minne (05.11.2007)
Forbrukerombudet (05.11.2007)
Forskerforbundet (05.11.2007)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (06.11.2007)
Handelshøyskolen BI (06.11.2007)
Høgskolen i Akershus (08.11.2007)
Høgskolen i Bodø (05.11.2007)
Høgskolen i Gjøvik (05.11.2007)
Høgskolen i Hedmark (06.11.2007)
Høgskolen i Lillehammer (06.11.2007)
Høgskolen i Molde (05.11.2007)
Høgskolen i Nord-Trøndelag (08.11.2007)
Høgskolen i Oslo (05.11.2007)
Høgskolen i Sør-Trøndelag (05.11.2007)
Høgskolen i Telemark (24.10.2007)
Høgskolen i Tromsø (05.11.2007)
Høgskolen i Vestfold (05.11.2007)
Høgskolen i Østfold (05.11.2007)
Kunsthøgskolen i Bergen (06.11.2007)
Kunsthøgskolen i Oslo (06.11.2007)
Lovisenberg diakonale høgskole (06.11.2007)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (05.11.2007)
Nettverk for private høyskoler (06.11.2007)
Norges handelshøyskole (06.11.2007)
Norges idrettshøgskole (05.11.2007)
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (05.11.2007)
Norges musikkhøgskole (06.11.2007)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (05.11.2007)
Norges veterinærhøgskole (05.11.2007)
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (06.11.2007)
Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen (05.11.2007)
Norsk Studentunion (06.11.2007)
Pedagogstudentene (05.11.2007)
Rådet for fylkeskommunale fagskoler og Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (05.11.2007)
Samisk høgskole (06.11.2007)
Studieforbundet Folkeuniversitetet (06.11.2007)
Studentenes Landsforbund (06.11.2007)
Unio (06.11.2007)
Universitetet for miljø- og biovitenskap (05.11.2007)
Universitetet i Agder (05.11.2007)
Universitetet i Oslo (08.11.2007)
Universitetet i Stavanger (06.11.2007)
Universitetet i Tromsø (05.11.2007)
Universitets- og høgskolerådet (05.11.2007)
Utdanning.no (06.11.2007)
Utdanningsforbundet (05.11.2007)
Voksenopplæringsforbundet (06.11.2007)
Vox (06.11.2007)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (06.11.2007)