Forsiden

Høringsuttalelser uten merknader

Nedenfor følger en alfabetisk liste over høringsinstanser som har meddelt skriftlig at de ikke har merknader til saken (dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsinstansens navn i denne listen).

--------------------------------------------------------------------------------

Kommunal- og regionaldepartementet (05.11.2007)
Landsorganisasjonen i Norge (05.11.2007)
Nærings- og handelsdepartementet (05.11.2007)
Statistisk sentralbyrå (24.10.2007)