Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Akademikerne
Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Høyskolene
IMDI
KIM
Kommunene
KS
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Norges Ingeniørorganisasjon
Norsk Lektorlag
Norsk Naturforvalterforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)
Norske Siviløkonomers Forening
NOKUT
OMOD
Skolenes Landsforbund
Samnemda for Norsk Folkehøgskolelag og Norges Kristelig Folkehøgskolelag
Unio
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet