Høringsinstanser

Advokatfirmaet Schjødt
Advokatforeningen
Akademikerne
ANSA
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Departementene
Elevorganisasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets høyskoler
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
HSH
Husbanken
KS
LO-stat
Nettverk for private høyskoler
NHO
Norsk Studentunion
Politihøyskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Samskipnadsrådet
Sivilombudsmannen
Statens råd for funksjonshemmede
Studentenes landsforbund
Studentsamskipnadene
Sysselmannen på Svalbard
Tjenestemannsorganisasjonene
Unio
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Vertskommuner for universiteter og høyskoler
VOX
YS