Høringsinstanser

Universiteter og høyskoler med allmennlærerutdanning og/eller førskolelærerutdanning
Utdanningsdirektoratet
Universitets- og høgskolerådet (kopi)