Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Universiteter og høyskoler med allmennlærerutdanning og/eller førskolelærerutdanning
Utdanningsdirektoratet
Universitets- og høgskolerådet (kopi)