Høringsinstanser med merknader

Nedenfor følger en alfabetisk liste over høringsinstanser som har avgitt merknader til saken. Høringsuttalelsene til disse instansene er publisert i PDF-format (dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsuttalelse).

---------------------------------------------------------------------------------------

Forum for Fagskoler - Abelia (03.02.2009)
HSH (03.02.2009)
Kristne Friskolers Forbund (04.02.2009)
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (04.02.2009)
Rogaland fylkeskommune (29.12.2008)
Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat (09.02.2009)
Telemark fylkeskommune (02.02.2009)
Troms fylkeskommune (04.02.2009)