Høringsinstanser uten merknader

Nedenfor følger en alfabetisk liste over høringsinstanser som har meddelt skriftlig at de ikke har merknader til saken (dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsinstansens navn i denne listen). Listen omfatter også høringsinstanser som har meddelt skriftlig at de avstår fra å gi uttalelse i saken og instanser som har meddelt at de støtter departementets forslag uten videre kommentarer.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Akademikerne (04.02.2009)
Arbeidsgiverforeningen Spekter (04.02.2009)
Fagskolen i Sør-Trøndelag (03.02.2009)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (16.12.2008)
Fylkesmannen i Vestfold (29.12.2008)
Fylkesmannen i Østfold (16.12.2008)
Handelshøyskolen BI (16.12.2008)
Hordaland fylkeskommune (03.02.2009)
Høgskolen i Akershus (03.02.2009)
Kommunal- og regionaldepartementet (02.04.2009)
Landsorganisasjonen i Norge – LO (03.02.2009)
Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler (09.03.2009)
Skolenes landsforbund (22.01.2009)
Østfold fylkeskommune (22.01.2009)