Høringsinstanser uten merknader

Nedenfor følger en alfabetisk liste over høringsinstanser som har meddelt skriftlig at de ikke har merknader til saken (dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsinstansens navn i denne listen). Listen omfatter også høringsinstanser som har meddelt skriftlig at de avstår fra å gi uttalelse i saken og instanser som har meddelt at de støtter departementets forslag uten videre kommentarer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (22.04.2008)
Forsvarsdepartementet (02.05.2008)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (02.04.2008)
Fylkesmannen i Østfold (09.04.2008)
Kultur- og kirkedepartementet (06.05.2008)
Norsk institutt for vannforskning (19.02.2008)
Samferdselsdepartementet (opplyst i svaret at saken har vært forelagt SDs underliggende etater, som heller ikke hadde merknader) (30.04.2008)
Statens arbeidsmiljøinstitutt (19.02.2008)
Utenriksdepartementet (13.05.2008)
Utlendingsdirektoratet (29.02.2008)