Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser:

Den norske tannlegeforening
Forskerforbundet
Helsedirektoratet
Landets fylkeskommuner
Norges forskningsråd
Norsk tjenestemannslag
Regionale helseforetak
Regionalt odontologisk kompetansesenter i Arendal
Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge
Universitets- og høyskolerådet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø