Høringsinstanser

Høringsinstanser

Departementene
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Private høgskoler
Nettverk for private høyskoler

Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning
Forum for fagskoler
Fagskolene

Folkehøgskolerådet

Forsvarets høgskole
Politihøgskolen

Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Utdanningsdirektoratet

Norgesuniversitetet
Samordna opptak
VOX
Elev- og studentorganisasjoner
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Statens lånekasse for utdanning

Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Hovedsammenslutningene
Statens råd for funksjonshemmede

Kopi:
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)