Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
Datatilsynet
Departementene
Elevorganisasjonen
Folkehøgskolerådet
Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
HSH
Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Innovasjon Norge
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kommunene
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
KS
Landsforeningen uventet krybbedød
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Norad
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)
Norges Gymnasiastforbund
Norgesuniversitetet
Norges Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL)
Norges Folkehøgskolelag
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF)
Norsk Kulturråd
Norsk Studentunion (NSU)
Sametinget
Skoler godkjent etter kap. 6A i privatskoleloven
Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Statens lånekasse for utdanning
Studieforbundene
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Utdanningsdirektoratet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS)