Høringsinstanser

Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Utdanningsdirektoratet
KS