Høringsinstanser

Sametinget
Karasjok kommune
Kautokeino kommune
Tana kommune
Nesseby kommune
Porsanger kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Tysfjord kommune
Snåsa kommune
Departementene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høgskoler
Norges forskningsråd
NOKUT
SIU
Samordna opptak
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning
Uninett AS
Vox
Utdanningsdirektoratet
KS
Oslo Kommune
Fylkesmennene
Norsk Studentunion
Studentenes Landsforbund
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Utdanningsforbundet
Forskerforbundet
Norsk Lektorlag
Norsk Skolelederforbund
Skolenes landsforbund
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes Fellesorganisasjon
NITO
Tekna
Naturviterne
Fellesorganisasjonen
Norges Juristforbund
Side 5
Norges Sykepleieforbund
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Siviløkonomene
NTL
Fagforbundet
UNIO
LO
Akademikerne