Høringsinstanser

Høringssaken ble ved brev av 16.11.2009 sendt til:

Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets skolesenter
Politihøgskolen
Norsk studentunion
Studentenes Landsforbund
NOKUT (kopimottager)

Ved brev av 24.11.2009 ble saken ettersendt til:

Nærings- og handelsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Utdanningsdirektoratet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)
Norgesuniversitetet
Samordna opptak
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Statens lånekasse for utdanning
VOX
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Voksenopplæringsforbundet
Stipendiatorganisasjonene
Norsk forbund for fjernundervisning
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Utdanningsforbundet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Forskerforbundet
Akademikerne
LO
NITO
YS
Unio
Parat
SSB
Utdanning.no