Høringsinstanser

ABM-utvikling- Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Akademikerne - Stat
Arkeologisk museum i Stavanger
Artsdatabanken
Bergens Sjøfartsmuseum
Det norske Arkeologimøte
Den norske UNESCO-kommisjonen
Direktoratet for naturforvaltning
Finansdepartementet
Forskerforbundet
Fortidsminneforeningen
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbruks- og matdepartementet
LO - Stat
Miljøverndepartementet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NIKU
NINA
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk Folkemuseum
Norsk Forening for Fartøyvern
Norsk ICOM
Norges Museumsforbund
Norsk institutt for Kulturminneforskning
Norsk Polarinstitutt
Norsk Sjøfartsmuseum
Riksantikvaren
Riksarkivet
NTNU
SIU
Studentorganisasjonene
Sametinget
Stavanger Sjøfartsmuseum
Sysselmannen på Svalbard
Unio - Stat
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet
Statens kartverk
YS - Stat


Kopi:
Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum
Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum
Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum
Universitetet i Bergen, Bergen museum
Universitetet i Tromsø, Tromsø museum
NTNU, Vitenskapsmuseet
Riksrevisjonen