Høringsinstanser

Helse- og omsorgsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)
Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning
REK NORD
REK Sør-Øst A-D
REK Vest
REK Midt-Norge,
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Bergen
NTNU